חבילת של מבחנים פתורים מה”ט 2020-2021

135.00

מבחנים-פתורים-2020-2021

תיאור

המהדורה המעודכנת יותר של בחינות פתורות ומלאות של מה”ט!
בתחילת כל בחינה סקירה כללית של כל שאלה ורעיונות מרכזיים ובולטים בתרגילים. 
בחוברת זו ניתן למצוא את המועדים הבאים:
אביב 2020 מועד א’
אביב 2020 מועד ב’
קיץ 2020 מועד א’
קיץ 2020 מועד ב’
אביב 2021 מועד א’